Aktualności

Zmiany w Zarządzie Fundacji

Z końcem roku nastąpiły zmiany w składzie zarządu Fundacji Karolat. Prezesem Zarzadu została Agnieszka Adamów - Czaykowska, Wiceprezesem - Marcin Kula, skład uzupełnia Emil Gdula, jako członek Zarządu.

 

Agnieszka Adamów-Czaykowska, Prezes Zarządu Fundacji Karolat