Aktualności

Tworzymy Teatr Ognia

W lutym Fundacja Karolat przystąpiła do realizacji kolejnego już projektu skierowanego do młodzieży w ramach programu "Równać Szanse". Przypomnijmy - w ubiegłym roku aż dwa razy korzystaliśmy z finansowego wsparcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W pierwszym projekcie "Młodzi dla Siedliska" młodzież naszej wsi sprzątała Wzgórze Adelajdy, natomiast drugi - "Nowe media" na połączą - miał na celu wspólne i wielokierunkowe działanie na rzecz lokalnych społeczności przy wykorzystaniu nowych mediów.

Tym razem postanowiliśmy założyć teatr ognia. Będą go tworzyć młodzi mieszkańcy Siedliska. Jednak nadrzędnym celem wszystkich prowadzonych działań projektowych jest nabycie przez młodych ludzi umiejętności pracy w grupie oraz pozyskiwania wsparcia społecznego. Chodzi o to aby młody człowiek z małej miejscowości umiał zdiagnozować i ocenić swoje słabe i mocne strony, żeby na swoje otoczenie umiał spojrzeć przez pryzmat możliwości, a nie ograniczeń i poprzez to nauczył się samodzielnie i świadomie osiągać
wyznaczane przez siebie cele.

Na pierwszych spotkaniach młodzież powołała do życia Teatr Ognia "Karolat on fire". W ostatni weekend lutego uczestniczyli w swoich pierwszych warsztatach, które poprowadziła zaprzyjaźniona grupa Fireshow Bombastic z Bukowca. Zachęcamy do śledzenia ich poczynań na Facebook-u oraz Istagramie.