Aktualności

Od Carolathu do Siedliska

W ub. niedzielę Fundacja Karolat zorganizowała wykład, historyka - dyrektora nowosolskiego muzeum - dr Tomasza Andrzejewskiego o dziejach Siedliska. Z uwagi na liczny udział młodzieży szkolnej była to swoista lekcja historii. Liczymy, że kolejna już prelekcja przyczyni się do popularyzacji wiedzy z zakresu historii regionu.

Wykład współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach mikrodotacji przyznanej przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, przy wsparciu Powiatu Nowosolskiego