Aktualności

Polsko – niemieckie „Święto Bzów” – poszukiwanie wspólnych korzeni na pograniczu polsko – saksońskim

Podczas tegorocznego „Święta Bzów” odbył się punkt kulminacyjny projektu pn.: „Polsko – niemieckie „Święto bzów” – poszukiwanie wspólnych korzeni na pograniczu polsko – saksońskim” realizowany przez Powiat Nowosolski w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Projekt zakłada integrację mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego poprzez poszukiwanie wspólnych korzeni. Uczestnicy projektu podczas wspólnych warsztatów tworzyli legendę wokół tematyki bzów, wysłuchali prelekcji na temat wspólnych korzeni na pograniczu polsko – saksońskim, a także wzieli udział w Foto Day podczas którego uwieczniali zamek i jego okolice oraz Święto Bzów.

Realizacja projektu w Siedlisku jest kolejnym wyrazem dobrej współpracy Starostwa Powiatowego w Nowej Soli z Fundacją Karolat.