Aktualności

Rozmowy o Puszczy Tarnowskiej

W sobotę 12 października w Radzyniu k. Sławy odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych poza gospodarczym wykorzystaniem obszaru dawnej Puszczy Tarnowskiej. Spotkanie prowadził Pan Alfred Rösler – reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Sławy.

Udział wzięli ponadto: Jan Wojtasik – inicjator turystycznego ożywienia Puszczy Tarnowskiej, Pani Elżbieta Wicher – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kraina Lasów i Jezior LGD” z Siedliska, Pan Marcin Kula – Prezes Fundacji „Karolat” z Siedliska i Prezes Stowarzyszenia Wspierania Letniska Jodłów – Pan Mirosław Wojtczak. Obecny był także gospodarz Borów Tarnowskich – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska  - Pan Wiesław Daszkiewicz.

Omówiono założenia przyszłej współpracy i koordynację rozproszonych dotychczas działań na rzecz promowania d. Puszczy Tarnowskiej jako produktu turystycznego. Wszak las to nie tylko miejsce pozyskiwania drewna na cele gospodarcze, polowanie, grzybobranie czy zbieranie jagód.

Najnowsze doświadczenia Stowarzyszenia z Jodłowa, które wspólnie z Nadleśnictwem Sława Śląska wytyczyło o zagospodarowało ponad 20 km tras dla potrzeb turystyki pieszej i rowerowej potwierdzają potrzebę dalszych działań w tym kierunku. Zachodzi przy ty potrzeba dalszej ich rozbudowy w kierunkach na Borowiec i Siedlisko oraz w stronę Grochowic i Krążkowa. Rowerzystów ucieszy przekazana przez Pana W. Daszkiewicza wiadomość o perspektywach znaczącego zwiększenia długości leśnych dróg utwardzonych.

Niezwykle pilnym zadaniem jest renowacja szlaków turystyki pieszej żółtego i zielonego, które wskutek upływu czasu ulegają zatarciu, a w kilku miejscach  wymagają dodatkowo skorygowania. Za priorytet uznano też odbudowę kładki na kanale Kopalnica w okolicy Siedliska.

Kolejny cel, jaki postawili sobie uczestnicy spotkania to doprowadzenie do wydania turystyczno-historycznej mapy Puszczy Tarnowskiej oraz przewodnika po tym obszarze. Prace studyjne nad tym projektem już się rozpoczęły. Konieczne jest bowiem pogłębienie wiedzy historycznej o jej losach w różnych epokach dziejowych, a także zebranie i aktualizacja rozproszonych danych o walorach przyrodniczych tego obszaru.

źródło: janwojtasik.pl