Aktualności

Projekt "Młodzi dla Siedliska" w ramach Programu "Równać Szanse"

Pod koniec 2013 roku przystąpiliśmy do Regionalnego Konkursu Grantowego ogłaszanego w ramach Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Spośród 445 nadesłanych wniosków dofinansowano 103 projekty, w tym nasz.
Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).


W trakcie trwania projektu "Młodzi dla Siedliska" młodzież zorganizuje i poszuka wsparcia społecznego przy pracach porządkowych w historycznie atrakcyjnych miejscach naszej wsi (wzgórze Adelajdy, park przy dawnej Szkole Rolniczej, teren wokół Kościoła). Dzięki temu odkryją dzieje własnego regionu, dostrzegą jego atrakcyjność. Jednym z celów projektu jest postawienie na wzgórzu Adelajdy tablicy z wizualizacją wieży widokowej.
W ramach projektu młodzież w czerwcu pojedzie na jednodniową wycieczkę do Branitz w Niemczech, którą sfinansujemy z otrzymanej dotacji. Na zakończenie uczestnicy projektu przygotują wystawę fotograficzną i prezentację multimedialną z przebiegu realizacji projektu, którą przedstawią zaproszonym gościom.
W projekcie biorą udział młodzi ludzie w wieku 14-19 lat (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z Siedliska.

 

logotypy