Konkursy

Bzowe konkursy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów związanych z bzami. W tym roku proponujemy dwa bzowe konkursy.
Konkurs „Bzowo mi” ma charakter otwarty a jego celem jest promocja tradycji wsi Siedlisko związanej z bzami, poprzez wykorzystanie ich motywów w twórczości artystycznej.

Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone wszelkie wyroby rękodzielnicze i artystyczne (wiersze, piosenki, fotografie, itp.), których tematem przewodnim są bzy. Dopuszczamy wszelką inwencję twórczą oraz kreatywność w wykorzystaniu motywów bzów. Zgłoszone produkty zostaną poddane ocenie podczas Święta Bzów, które odbędzie się 10 maja br.
Drugi z konkursów „Bez zapomnienia” skierowany jest do mieszkańców Siedliska. Pragniemy w nim wyróżnić te osoby, które pielęgnują w swych ogrodach bzy. Ideą konkursu jest promocja tradycji sadzenia i pielęgnacji lilaków w naszej wsi a także poprawa jej estetyki oraz dbałość o własną posesję.
W obydwu konkursach przewidzieliśmy nagrody dla zwycięzców, ich fundatorem jest Gmina Siedlisko.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach, odpowiedzi na pytania udzieli również koordynator konkursów Agnieszka Adamów-Czaykowska, tel. 606 411 219.