Wzgórze Adelajdy

Tworzymy ogród pamięci

Siedlisko, Wzgórze Adelajdy. Dawniej miejsce o charakterze parkowym z wieżą widokową, otoczone bzowymi alejkami cieszyło się popularnością odwiedzających wieś turystów. Niestety, po wojnie i w kolejnych latach zostało zaniedbane i porosło dzikimi krzewami. Fundacja Karolat od 2012 r. zabiega o ponowne zagospodarowanie tego miejsca, chce nadać mu dawnej estetyki oraz tchnąć w nie "życie". Do tej pory czynem społecznych odkrzaczyliśmy i uporządkowaliśmy teren. Okazjonalnie organizujemy tam wydarzenia kulturalne.

W najbliższą sobotę rozpoczynamy kolejny etap wskrzeszania Wzgórza Adelajdy. W tym roku chcemy zagospodarować teren dawnego, XVIII-wiecznego cmentarza. Planujemy stworzyć w tym miejscu lapidarium płyty nagrobnej o charakterze skweru z alejkami spacerowymi i ławkami do odpoczynku. Stworzenie lapidarium ma być przykładem nieobojętnego podejścia do przeszłości, szacunku dla "sacrum" oraz edukacji nie tylko najmłodszych pokoleń. Chcemy bowiem aby ciągle pokutujący termin "poniemieckie" został zastąpiony określeniem - "nasze, siedliskie". Wszyscy pragniemy, aby miejsca pochówku naszych bliskich były traktowane z należną czcią, dlatego spoczywa na nas obowiązek wzajemności wobec wcześniejszych, niemieckich mieszkańców naszej wsi.

Projekt zakłada wytyczenie i uporządkowanie ścieżek spacerowych, usytuowanie małej architektury (ławki), nasadzenie nowej szaty roślinnej oraz zainstalowanie starych płyt nagrobnych.  Wszystkie prace możliwe będą dzięki wsparciu Powiatu Nowosolskiego oraz dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

 

19

 

20