Wzgórze Adelajdy

Posprzątajmy wzgórze Adelajdy

Fundacja Karolat z Siedliska od początku roku, w ramach Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży realizuje projekt pn. „Młodzi dla Siedliska". Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).


W trakcie trwania projektu młodzież z Siedliska m.in. zorganizuje i poszuka wsparcia społecznego przy pracach porządkowych w historycznie atrakcyjnych miejscach Siedliska (wzgórze Adelajdy, park przy dawnej Willi Adelajdy, teren wokół Kościoła). Prace te zostały poprzedzone plenerową lekcją historii wsi. Dzięki temu młodzi mieszkańcy wsi odkryją dzieje własnego regionu oraz dostrzegą jego atrakcyjność.
Kontynuując idee projektu, w najbliższą sobotę, 22 marca o godzinie 14.00 Fundacja Karolat oraz grupa „Młodzi dla Siedliska" zapraszają mieszkańców wsi, którym zależy na estetyce miejscowości na społeczną akcję sprzątania wzgórza Adelajdy. Razem powiedzmy STOP zaśmieconej wsi!