Wzgórze Adelajdy

Rys historyczny

Zagospodarowanie przykościelnego wzgórza w dawnym Carolath było efektem realizacji większego założenia o charakterze parkowo-ogrodowym. Prace te podjął na poczatku lat 30. XIX stulecia ówczesny książę Heinrich Carl Wilhelm von Schönaich-Carolath (1783-1864). Bliskie kontakty właściciela Siedliska z twórcą wspaniałego parku w Mużakowie (Bad Muskau), księciem Hermanem von Pückler-Muskau zaowocowały powstaniem na terenie majątku w Siedlisku kompleksu parkowo-leśnego. Jego częścią było przykościelne wzgórze wraz z winnicami.
Wzniesienie, na cześć żony księcia Heinricha, Adelheid (Adelajdy) nazwano jej imieniem. W tym też okresie na wzgórzu wybudowana została wieża widokowa, z której rozciągał się widok na całą okolicę. Autorem projektu budowli był prawdopodobnie znany berliński architekt, Karl Friedrich Schinkel. Miejsce to było ulubionym celem spacerów księżnej Adelajdy (1797-1849), a później, otoczone bzowymi alejami, cieszyło się popularnością odwiedzających Siedlisko turystów. Niestety, miejsce to nie przetrwało wojennej zawieruchy a w kolejnych latach zostało zaniedbane.
Fundacja Karolat od 2012 roku zabiega o ponowne zagospodarowanie tego miejsca, które w przyszłości miałoby ponownie stanowić atrakcję turystyczną Siedliska.

O koncepcji odbudowy wieży i zagospodarowania pisała również lokalna prasa:
http://www.tygodnikkrag.pl/cms/index.php/artykuy/siedlisko/8-urzd-gminy/4770-chc-odbudowa-wie-na-wzgorzu-adelajdy
http://www.tygodnikkrag.pl/cms/index.php/artykuy/siedlisko/8-urzd-gminy/10165-wielkie-sprztanie-wzgorza-adelajdy

 

Posprzątajmy wzgórze Adelajdy

Fundacja Karolat z Siedliska od początku roku, w ramach Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży realizuje projekt pn. „Młodzi dla Siedliska". Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

>> Czytaj więcej...